چرا محل کار قبلی‌ام را ترک کردم؟ (چرا استعفا دادم؟)

چرا محل کار قبلی‌ام را ترک کردم؟ (چرا استعفا دادم؟)

(1)

حقوقش پایین بود؟

به نسبتِ زمانی که من در آنجا بودم، شاید نه و اتفاقاً زیاد هم بود اما اگر واقع‌بین باشیم، خیلی پایین بود. ادامه ی مطلب

istanbul escort istanbul escort bursa escort istanbul escort