اهداف مان را لو بدهیم یا نه؟

اهداف مان را لو بدهیم یا نه؟

از دیرباز که اساتید موفقیت به من و امثال من می‌خواستند دربارۀ اهمیت برنامه‌نویسی و مکتوب کردن آرزوها و چه بسا رؤیاها به ما مطلبی بگویند، همیشه با دو طرز تفکر متناقض روبه‌رو می‌شدم و هرکدام نیز موافقین و مخالفین خودش را داشت.

دربارۀ “گفتنِ اهداف خودمان به اطرافیان” نیز روایات متعددی وجود دارد، البته خوشبختانه نه به تعداد آدم‌های روی کرۀ زمین. ادامه ی مطلب

آخرین پلۀ نردبان زندگی

آخرین پلۀ نردبان زندگی

چند وقت پیش (فکر می‌کنم چند ماه پیش) بود که این پیام اختصاصی متمم رو خواندم و آن موقع چندان آن را درک نکردم و اتفاقاً با همین طرز تفکر بود که آن را ذخیره کردم تا روزها یا ماه‌ها یا سال‌های بعد،‌ وقتی به آن رجوع کردم، ببینم می‌توانم بفهمم مقصود نویسنده از این تک جمله‌ها تقریباً چیست یا خیر. ادامه ی مطلب

istanbul escort istanbul escort bursa escort istanbul escort