ساده لوح نباشیم

ساده لوح نباشیم

برخی روایات وجود دارند که در نگاه اول هر آدم عاقلی می‌تواند بفهمد که چنین روایاتی به دور از عقل و عقلانیت است و همچنین در همان نگاه اول پرواضح است که آدمی باید در صحت و سقم آنها با دیدۀ شک و تردید نگاه کند. ادامه ی مطلب

ما دقیقاً در کجای این طیف قرار داریم؟

ما دقیقاً در کجای این طیف قرار داریم؟

مطلبی می‌خواندم در همان مجلۀ معروف که شما بارها و بارها اسمش را از زبان من شنیده‌اید.

مراتب یقین را داشت توضیح می‌داد که رسید به اسم‌های “علم‌الیقین”، “عین‌الیقین” و “حق‌الیقین”. ادامه ی مطلب

istanbul escort istanbul escort bursa escort istanbul escort