انقلاب جنسی

چندی پیش، چند دقیقه‌یی از مستند انقلاب جنسی را از گوشی موبایل یکی از دوستانم دیدم و از آنجایی که او را به لحاظ اعتقادات با خودم شبیه می‌دانستم، حرف‌هایش را جدی گرفتم و ترغیب شدم تا آن مستند را از اینجا بخرم و خودم در یک وقت مناسب آن را تماشا کنم.

آن وقت مناسب فرا رسید و آن را با دقت تماشا کردم.

تصمیم گرفتم در اینجا، گوشه‌ای از تراوشات ذهنی‌ام را که قابل پخش است بیان کنم. آن قسمت‌هایی هم که قابل پخش نیست را به صورتی می‌نویسم تا به کسی چندان فشار نیاورد. ادامه ی مطلب

istanbul escort istanbul escort bursa escort istanbul escort